Chovatelský program Ranche Lucky Valley

Od roku 2009 jsme uvedli v platnost chovatelský program pro potomky našich hřebců. Cílem tohoto programu je podpořit chovatele, majitele a jezdce těchto potomků. Program zvýhodňuje všechny potomky hřebců – El Chexe, Remedyse Moonshine od roku 2009 a od roku 2011 přichází do party Custom Rooster „Pistolník“.

Chovatelský program zahrnuje potomky majitelů narozené z klisen jednotlivých chovatelů, ale i potomky narozené z našich klisen a zakoupené novými majiteli.

 

Jak to tedy myslíme?

Cílem č. 1 našeho chovatelského programu je podpora chovatelů/majitelů/jezdců, kteří si u nás připustí svoji klisnu jedním z našich hřebců (El Chex, Remedys Moonshine nebo Custom Rooster).

 

Poskytujeme:

– obsednutí v délce 1 měsíc se slevou (podmíněno dalším základním výcvikem)

– sleva na každý z dalších čtyř měsíců základního výcviku (podmínka je 1+4 měsíce výcvik)

– ustájení, veterinář, kovář a případné pojištění hradí majitel koně v plné výši

– do tohoto programu mohou být zařazeni pouze koně, které projdou výběrem (nejsme schopni zajistit najednou kvalitní výcvik většího počtu koní nad rámec našich možností ve stejném časovém rozmezí)

– po základním výcviku bude dle dohody s chovatelem koně výcvik prodloužen nebo ukončen

– nabízíme podporu při prodeji potomka

 

Cílem č. 2 našeho chovatelského programu je podpora chovatelů/majitelů/jezdců, kteří si u nás koupí hříbě=potomka jednoho z našich hřebců (El Chex, Remedys Moonshine nebo Custom Rooster).

 

Poskytujeme:

nabídka je stejná jako u cíle č. 1

 

 

 


Všeobecné podmínky připouštění

1) Připouštěcí sezóna u nás začíná 1.3. a končí 31.7. každý rok, pokud není stanoveno jinak.
2) Hřebci ustájení na ranči Lucky Valley připouští klisny QH nebo PH čerstvým nebo zmrazeným spermatem (viz podmínky jednotlivých hřebců).
3) Zmrazené inseminační dávky je možno posílat kurýrní službou – viz ceník.
4) Zmrazené inseminační dávky jsou přepravovány ve speciálním kontejneru, z něhož potřebné dávky přebírá veterinář, který danou klisnu bude inseminovat. Kontejner se vrací kurýrem zpět bez poplatku za pronájem.
5) Možné slevy jsou za dvě a více klisen jednoho majitele a rovněž při připouštění více klisen z jednoho ranče je možné uzavřít zvláštní dohodu.
6) Na žádost majitele klisny lze přistoupit i k jiným dohodám.
7) Inseminační dávky jsou odebírány a mraženy u firmy ERC s.r.o. Pardubice – Mnětice.
Uloženy a připraveny k zasílání jsou pak v Hradištku pod Medníkem. Odebírání čerstvých dávek pro nás praktikuje MVDr. Hlačík, Napajedla.
8) Nejpozději do 31.8. daného roku žádáme majitele klisny oznámit výsledek inseminace z důvodu sestavení pořadníku v další sezóně.
9) Při narození mrtvého hříběte má majitel klisny možnost formou rebreedingu nového připuštění. Připouštěcí poplatek za hřebce již neplatí.
10) Při uhynutí klisny při porodu má majitel klisny možnost formou rebreedingu nového připuštění jiné náhradní klisny. Připouštěcí poplatek za hřebce již neplatí.

 

Před dovozem klisny:

– majitel klisny zavolá a domluví se na podmínkách připuštění
– uzavře smlouvu o připuštění a zaplatí připouštěcí poplatek pro daného hřebce
– seznámí se se všeobecnými připouštěcími podmínkami a rovněž s podmínkami danými pro jednotlivé hřebce (viz www.luckyvalley.net sekce Plemenní hřebci)
– ostatní poplatky spojené s ustájením klisny a veterinární poplatky uhradí majitel klisny před odvozem z ranče Lucky Valley

 

Při dovozu klisny:

– majitel předloží zdravotní průkaz klisny vč. platných potvrzení o očkování, odběru krve a provedených předepsaných stěrech pro připuštění
– dále předloží kopii původu klisny Certificate of Registration AQHA nebo APHA
– klisna musí být zdravá a bez přenosných zlozvyků (např. klkání)

 

Po připuštění:

– majitel klisny uhradí před odvozem klisny veškeré poplatky spojené s připouštěním
– majitel klisny obdrží připouštěcí lístek ÚEK ČR (po skončení sezóny)
– dále obdrží Registration Application AQHA nebo APHA (po skončení sezóny)

 

Služby navíc:

– ranč Lucky Valley může na požádání majitele klisny vyřídit registraci hříběte u AQHA nebo APHA (poplatky dle sazebníku AQHA nebo APHA vč. smluvního poplatku za vyřízení)

 

1) Inseminace čerstvým spermatem

– další náklady spojené s veterinárním vyšetřením klisny a ustájením hradí majitel po připuštění před odvozem klisny z ranče
– jednotlivé ceny připouštěcích poplatků jsou uvedeny u každého hřebce zvlášť
– při nezabřeznutí do 31.8. daného roku připouštěcí sezóny má klisna v ceně zaplaceného připouštěcího poplatku opakované připuštění následující rok (rebreeding). Ostatní náklady zůstávají (ustájení, veterinář, kurýrní služba,aj.)
– další připouštěcí sezónu, která následuje po rebreedingu, platí znovu připouštěcí poplatky uvedené u jednotlivých hřebců

 

2) Inseminace zmrazeným spermatem

– majitel klisny uhradí předem připouštěcí poplatek pro daného hřebce
– další náklady spojené s veterinárním vyšetřením klisny a ustájením hradí majitel po připuštění před odvozem klisny z ranče
– jednotlivé ceny připouštěcích poplatků jsou uvedeny u každého hřebce zvlášť
– v ceně připouštěcího poplatku (pokud není uvedeno jinak přímo u hřebce) jsou tři zmrazené inseminační dávky
– rozesíláme 3 dávky v pejetách ve speciálním kontejneru přímo veterináři, který bude danou klisnu inseminovat.
– v případě rebreedingu se platí předem, kurýrní službu si platí majitel nebo veterinář při dodání zaplacených dávek.
– cena za každou odebranou jednotlivou inseminační dávku vč. zmrazení je 800,- Kč
– pokud klisna nezabřezne do 31.8. může si majitel zaplatit tzv. rebreeding (opakované připuštění) na další sezónu. Připouštěcí poplatek za hřebce již neplatí.

 

Ceník ostatních služeb (ceny jsou bez 21% DPH):

Poplatek za provedení inseminace klisny zmrazeným spermatem – 500,- Kč
Poplatek za provedení inseminace klisny čerstvým spermatem – 500,- Kč
Ultrazvuk – 450,- Kč
Odběr hřebce – 1200,- Kč
Rebreeding (3 mraž.insemin.dávky) – 2 400,- Kč
Rebreeding (2 č.dávky) – 1200,- Kč
Pronájem chladicího boxu (vratná záloha) – 500,- Kč
Poplatek za krmný den klisny bez hříběte – 300,- Kč
Poplatek za krmný den klisny s hříbětem – 300,- Kč

(300,- Kč platí od 1. do 10. dne, od 11. do 30. dne se cena snižuje na 230,- Kč)

Kurýr ČD – základní dovozné – 180,- Kč  (aktuálně dle sazebníku ČD v tom roce)
Kurýrní službu jiným dopravcem platí majitel nebo veterinář při dovozu na místo určení – cena dle sazebníku kurýrní služby
Smluvní poplatek za vyřízení registrace u AQHA
nebo APHA – 500,- Kč
(v ceně nejsou poplatky dle sazebníku AQHA nebo APHA)

Facebook